Evolutie van de indexeringsformules voor contracten met variabele prijs – Gas

Dossier: Deel 2/2 – Gas

Het eerste deel van dit artikel was gewijd aan de evolutie van de indexeringsformules voor contracten met variabele prijs tussen 2022 en 2023 voor elektriciteit. Om deze analyse te vervolledigen, concentreert dit artikel zich in het tweede deel op de evolutie van dezelfde formules voor gas. Dit is des te belangrijker omdat gas in het algemeen een groter deel van de rekening van huishoudens voor zijn rekening neemt.

Wat elektriciteit in 2023 betreft, zijn de prijzen voor variabele gasprijscontracten het hele jaar door gedaald. Laten we eens kijken wat de prijsindexeringsmechanismen zijn, evenals de waarden van de gebruikte aandelenkoersen.

Prijsindexformules

Ter herinnering: variabele prijzen zijn opgebouwd uit indexeringsformules gekozen door de leveranciers.[1]. Deze formules bestaan uit drie parameters:

  • Een vermenigvuldigingscoëfficiënt (A), gekozen door de leverancier, bemeten om de prijs van de beursindex om te zetten in eurocent per kWh, die wordt vermenigvuldigd met een beursindexeringsparameter.
  • De parameter voor de indexering van de aandelenmarkten, uitgedrukt in euro per MWh, komt overeen met een gemiddelde van de dagnoteringen voor een bepaalde periode.
  • Een forfaitair bedrag (B), uitgedrukt in eurocent.

De algemene formule kan dan als volgt worden weergegeven: (A x index) + B

Formules voor de belangrijkste gascontracten

Hier vindt u de evolutie van de formules voor de belangrijkste contracten die op de Brusselse gasmarkt worden aangeboden.

 DirectStroomEenvoudigTotaalbout
22 januari(0,1000 x ZIG DAM) + 0,3000(0,1000 xTTF101) + 0,5200(0,1000 xTTF103) + 0,7980(0,106 x TTF103) + 0,730 
23 januari(0,1000 x ZIG DAM) + 1,3620(0,1000 xTTF101) + 1,8000(0,1000 xTTF103) + 2,2372(0,102 x TTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 februari(0,1000 x ZIG DAM) + 1,5387(0,1000 xTTF101) + 2,0430(0,1000 xTTF103) + 2,2651(0,102 x TTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 maart(0,1000 x ZIG DAM) + 1,5208(0,1000 xTTF101) + 1,9623(0,1000 xTTF103) + 2,0880(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 april(0,1000 x ZIG DAM) + 1,1546(0,1000 x ZIG DAM) + 1,2886(0,1000 x ZTP101) + 1,5362(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
Mei-23(0,1000 x ZTP DAM) + 1,1240(0,1000 x ZTP DAM) + 1,2589(0,1000 x ZTP101) + 1,4750(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
Juni-23(0,1000 x ZTP DAM) + 1,1264(0,1000 x ZTP DAM) + 1,2553(0,1000 x ZTP101) + 1,4719(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 juli(0,1000 x ZTP DAM) + 1,1250(0,1000 x ZTP DAM) + 1,2598(0,1000 x ZTP101) + 1,4730(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 augustus(0,1000 x ZTP DAM) + 1,1290(0,1000 x ZTP DAM) + 1,2650(0,1000 x ZTP101) + 1,4640(0,102 xTTF_M_RLP) + 1,82(1,0302 xTTF) + 8,383
23 september(0,1000 x ZTP DAM) + 1,1184(0,1000 x ZTP DAM) + 1,2549(0,1000 x ZTP101) + 1,4673(0.102 xTTF_M_RLP) + 1,73(1,0302 xTTF) + 8,383
Okt-23(0,1000 x ZTP DAM) + 1,6317(0,1000 x ZTP DAM) + 1,7633(0,1000 x ZTP101) + 1,7906(0.102 xTTF_M_RLP) + 1,73(1,0302 xTTF) + 8,383
23 november(0,1000 x ZTP DAM) + 1,6201(0,1000 x ZTP DAM) + 1,7549(0,1000 x ZTP101) + 1,7569(0.102 xTTF_M_RLP) + 1,73(1,0302 xTTF) + 8,383
23 december(0,1000 x ZTP DAM) + 1,4113(0,1000 x ZTP DAM) + 1,7503(0,1000 x ZTP101) + 1,7583(0,101 xTTF_M_RLP) + 1,44(1,0302 xTTF) + 8,383

Engie

Wat gas betreft, stellen we een aanzienlijke stijging vast van de waarden die aanwezig zijn in de contractformules Direct, Stroom en Eenvoudig tussen januari 2022 en december 2023, hoewel dit minder groot is dan voor elektriciteit. De vermenigvuldigingscoëfficiënt (A) is niet toegenomen en blijft op 0,1. Daarentegen is het forfaitaire bedrag (B) aanzienlijk gestegen. Dus met betrekking tot bijvoorbeeld het contract DirectDit steeg van 0,3 cent naar 1,4 cent, wat neerkomt op een stijging van 370 %.

Wat de parameter voor de indexering van de aandelenmarkten betreft, werd deze begin 2023 voor de drie contracten gewijzigd.

De contractindexeringsformule Direct heeft de parameter ZIG DAM gemobiliseerd van januari 2022 tot april 2023. Van mei tot het einde van het jaar wordt de parameter ZTP DAM gebruikt. Deze twee parameters zijn gebaseerd op een maandelijkse spotbeursindex; deze parameterwijziging impliceert geen echt verschil.

Tussen januari 2022 en maart 2023 loopt het contract af Stroom was gebaseerd op een indexeringsformule die gebruik maakte van de parameter TTF101. Deze parameter is gebaseerd op toekomstige koersen van de maand voorafgaand aan de aanbodmaand. In april 2023 wordt in de formule rekening gehouden met de ZIG DAM-parameter, en vervolgens met de maandelijkse spotparameter ZTP DAM van de volgende maand tot het einde van het jaar.

De contractindexeringsformule Eenvoudig geïndexeerd gebruikte tussen januari 2022 en maart 2023 de kwartaalparameter TTF 103. Deze laatste past de toekomstige koersen van de maand voorafgaand aan het aanbodkwartaal toe op het gehele laatste kwartaal. Bij verschillende gelegenheden heeft dit mechanisme voor het vaststellen van offertes geresulteerd in hogere prijzen dan andere contracten op basis van maandelijkse offertes. In april 2023 volgt het contract Eenvoudig integreert de ZTP 101-parameter in zijn formule. Deze is gebaseerd op de offertes van de maand voorafgaand aan de maand van levering, waardoor de temporaliteit van de offertes wordt afgestemd op die van andere Engie-contracten en bijgevolg de prijsverschillen worden verkleind. 

Totaal en Bolt

Het forfaitaire bedrag (B) in het TotalEnergies-contract steeg tussen januari 2022 en januari 2023 van 0,73 naar 1,82. Het behield dit bedrag tot augustus, om de volgende maand lichtjes te dalen tot 1,73 tot november, voordat het in december weer daalde tot 1,44.

De vermenigvuldigingscoëfficiënt (A) is tussen januari 2022 en januari 2023 licht gedaald, van 0,106 naar 0,102. In 2023 bleef deze het hele jaar door tot en met december op 0,102 staan en eindigde op 0,101.

De parameters gebruikt in de indexeringsformule van het door Bolt Énergies voorgestelde contract bleven in 2023 stabiel.

Wat de aandelenmarktparameters betreft, gebruikte TotalEnergies een parameter plek maandelijks, de TTF M RLP. Bolt Energies gebruikte een parameter plek kwartaal, de TTF.

Aandelenkoersen

CONTRACTEngie DirectEngie FlowEngie GemakkelijkTotale EnergieënBout energie
TipZIGDAMTTF101/ZIGDAMTTF103/101TTF M RLPTTF
23 januari60,87117,83119,0862,78555,25
23 februari52,585762,85119,0853,76955,26
23 maart44,4352,29119,0845,12655,27
23 april40,8340,8343,4543,23638,28
Mei-2330,1530,1540,7032,17838,28
Juni-2331,2431,2429,9231,05238,28
23 juli29,2229,2232,1129,47134,05
23 augustus33,0033,0029,0033,1634,05
23 september36,4736,4734,6537,01934,05
Okt-2342,6242,6236,70344,34239,97
23 november42,9042,9046,6543,46839,97
23 december35,19335,1945,4935,18639,97
Gemiddeld39,9646,2257,9940,9037,43

In 2023 zullen de waarden van de beursindices van de contracten komen Direct en Stroom van Engie, Pixel van TotalEnergies en Bolt Énergies waren gemiddeld genomen vrij gelijkaardig op jaarbasis. De kwartaalnotering die in het Bolt Énergies-contract werd gebruikt, resulteerde niet in een significant verschil over het volledige jaar. Dit contract vertoont ook het laagste jaargemiddelde in 2023: € 37,43/MWh, vergeleken met het gemiddelde van € 40,90/MWh voor de Pixel van TotalEnergies, € 39,96/MWh voor de Direct en 46,22 €/MWh voor de Stroom van Engie. Al deze waarden liggen echter allemaal ruim onder die van januari 2022.

Het contract Eenvoudig geïndexeerd door Engie toont een gemiddelde dat veel hoger is dan de andere: € 57,99/MWh. Dit is vooral te danken aan de keuze voor een kwartaalparameter.

Verschil op een jaarfactuur

Om te begrijpen wat de evolutie van deze formules op een jaarlijkse factuur vertegenwoordigt, is het mogelijk om hun invloed op de uiteindelijke prijs van het gemak te vergelijken. Hoe doe je dit ? Bijvoorbeeld door een jaarfactuur voor hetzelfde contract te simuleren met twee verschillende formules, aangeboden op twee verafgelegen periodes (dus met verschillende waarden).

Deze simulatie is uitgevoerd met behulp van de indexeringsformules die in het contract zijn opgenomen Direct van Engie in januari 2022 en december 2023[2]. Het maakt het mogelijk om het verschil in prijs per kWh weer te geven volgens de evolutie van de tariefformules, en dus om twee formules te vergelijken die voor hetzelfde contract worden voorgesteld.

CONTRACT Stroom EngieFormuleprijs 01/2022Formuleprijs 12/2023Verschil
Elektriciteit8.013 c/kWh11,37 c/kWh3,36 c/kWh
Gas4,05 c/kWh5,23 c/kWh1,18 c/kWh
Schatting 1 Jaarlijkse gemiddelde consumentenrekening voor elektriciteit en gas1491 euro1709 euro218 euro
Schatting 2 Gemiddelde jaarlijkse elektriciteits- en gasrekening voor de consument2128 euro2446 euro318 euro

Als we voor de twee vergeleken formules de notering van december 2023 gebruiken, krijgen we een verschil van 3,36 cent voor de kWh elektriciteit en 1,18 cent voor de kWh gas. Wetende dat vóór de energiecrisis de prijs van een kWh gas tussen de 2 en 3 cent schommelde, en die van elektriciteit tussen de 6 of 7 cent (variabele contracten), zien we dat het gewicht van de evolutie van formules niet te verwaarlozen is. Tussen januari 2022 en december 2023 zijn de (opwaartse) wijzigingen die de leveranciers hebben aangebracht aan de vermenigvuldigingscoëfficiënt en het vaste bedrag immers verantwoordelijk voor een stijging van ongeveer de helft van de totale prijs van de aangeboden kWh vóór de energiecrisis.

Wanneer deze prijzen worden gebruikt bij de simulatie van een jaarfactuur waarin alle componenten zijn geïntegreerd, lijkt het verschil overduidelijk. Uit de resultaten blijkt namelijk een verschil van 218 euro voor de gemiddelde consumptie en 318 euro voor de gemiddelde consumptie.

In het eerste kwartaal van 2023 waren de waarden van deel A en B van de formules nog hoger. Het is daarom belangrijk dat gebruikers hun contract vergelijken om te controleren of ze het niet hebben ondertekend met een te dure indexeringsformule, omdat de mogelijke besparing niet te verwaarlozen is.


[1] Voor meer informatie, zie ons artikel “Begrijpen hoe een contract met variabele prijs werkt en de indexeringsformule”: https://www.inforgazelec.be/fr/comprendre-le-fonctionnement-dun-contrat-a-prix-variable-et-la-formule-dindexation/

[2] In de formule van januari 2022 was de gebruikte prijs voor gas ZIG DAM terwijl het in die van december 2023 het citaat is ZTP DAM. Omdat de waarde van de eerste vandaag niet meer door Engie wordt gecommuniceerd, hebben we de offerte gebruikt ZTP DAM voor beide formules. Laten we echter specificeren dat gedurende de periode 2022-2023 tot aan het verdwijnen van de ZIG DAM, de waarden van deze twee indices lagen heel dicht bij elkaar, zie: https://www.engie.be/fr/energie/electricite-gaz/prix-conditions/parametres-indexation/parametres-indexation-gaz/

Deel dit artikel

Meer artikels

2024-04-11_PrecariteEnergetique1
2024-03-07-Évolution-des-formules-2023

Hulpmiddelen

Infor GasElek biedt u verschillende tools

Doorgaan naar artikel