Acquisitie & energiecontracten

Drie soorten acquisitie!

Acquisitie wat is het?

Er zijn drie manieren om mensen er toe aan te een contract te ondertekenen voor de levering van gas en/of elektriciteit.

Wat zegt de wet?

DE Huis-aan-huiscontracten vallen onder het Koninklijk Besluit van 12 november 2023, dat in werking trad op 1 januari 2024.

De grote verandering is dat, om consumenten te beschermen tegen mogelijke druk, het decreet voorziet in een verplichte wachttijd van minimaal drie dagen voordat een contract kan worden gesloten, en bepaalt dat de aanvaarding van het aanbod slechts op duidelijke en ondubbelzinnige wijze kan bevestigd worden op de manier die is overeengekomen tussen het bedrijf en de consument, hetzij op een duurzame gegevensdrager, hetzij telefonisch.

Het wetboek van economisch recht regelt specifiek overeenkomsten op afstand (Art. VI.44/1 – Art. VI.63) en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (Art. VI.63/1 – Art.VI.74)

De periode van drie dagen moet de consument in staat stellen aanbiedingen te vergelijken en na te gaan of de ontvangen aanbieding echt interessant is.

Suggereerde de verkoper heel lage maandelijkse voorschotfacturen??
Een onjuiste inschatting van het bedrag van de voorschotten kan een heel hoge jaarafrekening tot gevolg hebben!!

Aarzel niet ons uw gratis en bewezen onafhankelijke vergelijking te vragen, die rekening houdt met elke leverancier en met uw huidige contract!

Is verkoop op afstand legaal ?

In principe is dit een legale verkooptechniek.

Deur-aan-deur-verkoop
Als het verzoek is gedaan om niet meer thuis gecontacteerd te worden, moet de leverancier aan wie dit verzoek is gedaan zich daarvan gedurende één jaar onthouden.
Telefonische verkoop
Als u niet langer telefonisch gecontacteerd wilt worden, kunt u uw nummer registreren via de website van DNCM
De sticker STOP deur-aan-deurverkoop
U kunt gratis stickers voor uw brievenbus aanvragen door een verzoek te sturen naar info@inforgazelec.be

Wat te doen ingeval van oneerlijke praktijken bij deur-aan-deur-verkoop?

Ik heb een contract getekend, wat kan ik doen?

Nog vragen?

Neem direct contact op met ons op 02/209 21 90

Door snel te reageren, voorkomt u kosten!

Bij overschrijding van de termijnen is het soms nog mogelijk om met voorafgaande kennisgeving terug te treden of van leverancier te veranderen.

Spring naar de inhoud