De wet en onze rechten

De rechten van de Brusselse energieverbruiker worden gegarandeerd door:

Op het niveau van de federale staat

Wetboek van economisch recht
Zoals alle consumenten worden klanten van een gas- en elektriciteitsleveranciers beschermd door het Wetboek van Economisch Recht specifiek door Boek VI, dat gaat over consumentenbescherming.
Akkoord: “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt"
Leveranciers in de energiesector leven ook het akkoord na met de naam De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt.  Dit akkoord is vergezeld van een gedragscode voor verkoop buiten verkoopruimten en verkoop op afstand.
Wetten met betrekking tot de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt
Twee basiswetten, een voor elektriciteit en een voor gas, en talrijke decreten organiseren de markt en de bescherming van energieverbruikers, evenals toegang tot het federaal sociaal tarief.

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gas- en elektriciteitsordonnaties
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dit de verordeningen met betrekking tot gas en elektriciteit en hun uitvoeringsbesluiten, die een hele reeks openbaredienstverplichtingen verplicht maken, zowel voor leveranciers als voor Sibelga.
Technische voorschriften voor elektriciteit en gas
De uitgifte van meters, meetgegevens en verbruik buiten contract wordt geregeld door het Technisch Reglement gas en elektriciteit.
2022
Wetboek van economisch recht
2018
Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt"
2021
wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt
2022
wet op de organisatie van de gasmarkt
2022
Gasordonnantie
2022
Elektriciteitsordonnantie
2004
Technische voorschriften gas
2000
Technische voorschriften elektriciteit

De Openbaredienstverplichting

Deze openbaredienstverplichtingen gelden voor:

1

consumentenbescherming

2

milieubescherming:

3

de kwaliteit van de geleverde energie

Heb je een probleem met je energievoorziening?

Neem direct contact op met ons op 02/209 21 90 zodat we samen doeltreffend en correct kunnen reageren.

De advocaten van Infor GazElec kunnen je vragen beantwoorden en je ondersteunen.

Spring naar de inhoud