Evolutie van de indexeringsformules voor contracten met variabele prijs – Elektriciteit

Dossier: Deel 1/2 – Elektriciteit

In 2023 zijn de prijzen voor gas- en elektriciteitscontracten met een variabele prijs het hele jaar door gedaald. Het begrijpen van de evolutie van de prijsvoorwaarden van deze contracten is essentieel om prijsvariaties en beslissingen van leveranciers te begrijpen. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de prijsindexeringsmechanismen te onderzoeken, evenals de waarden van de aandelenkoersen waarop ze zijn gebaseerd.

Prijsindexformules[1]

Voor elk gas- en elektriciteitscontract met variabele prijs gebruiken de leveranciers indexeringsformules. Deze formules bestaan doorgaans uit drie parameters:

  • Een vermenigvuldigingscoëfficiënt (A), gekozen door de leverancier, bemeten om de prijs van de beursindex om te zetten in eurocent per kWh, die wordt vermenigvuldigd met een beursindexeringsparameter.
  • De parameter voor de indexering van de aandelenmarkten, uitgedrukt in euro per MWh, komt overeen met een gemiddelde van de dagnoteringen voor een bepaalde periode.
  • Een forfaitair bedrag (B), uitgedrukt in eurocent.

De algemene formule wordt vaak als volgt weergegeven: (A x index) + B

Variabiliteit van formules

De prijsverschillen tussen contracten liggen voornamelijk in de waarden die zijn toegewezen aan parameters A en B van de formule, evenals aan de gekozen aandelenindexparameter, waarvan de geselecteerde temporaliteit en de keuze tussen een spot- of toekomstige parameter de waarde ervan zullen veranderen.

We presenteren hier de evolutie van de formules voor de belangrijkste contracten die op de Brusselse elektriciteitsmarkt worden aangeboden.

 DirectStroomEenvoudigTotale EnergieënEnergie Bout
Januari 2022(0,1059 x EPEX DAM) + 0,2100(0,1067 x EPEX DAM) + 0,6200(0,1071 xENDEX303) + 1,1240(0,107 xENDEX103) + 1,785 
Januari 2023(0,1079 x EPEX DAM) + 2,9396(0,1085 x EPEX DAM) + 3,0300(0,1095 xENDEX103) + 4,8134(0,1065 x BELPEXM_RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Februari 2023(0,1087 x EPEX DAM) + 2,9096(0,1086 x EPEX DAM) + 2,9900(0,1091 xENDEX103) + 4,8134(0,1065 x BELPEXM_RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Maart 2023(0,1104 x EPEX DAM) + 3,0177(0,1103 x EPEX DAM) + 2,9208(0,1138 xENDEX103) + 4,1308(0,1075 x BELPEXM_RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
april 2023(0,1108 x EPEX DAM) + 3,0226(0,1108 x EPEX DAM) + 2,9283(0,1122 xENDEX101) + 3,6859(0,1075 x BELPEXM_RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Mei 2023(0,1101 x EPEX DAM) + 3,1322(0,1101 x EPEX DAM) + 3,0257(0,1118 xENDEX101) + 3,8375(0,1075 x BELPEXM_RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Juni 2023(0,1102 x EPEX DAM) + 3,1354(0,1103 x EPEX DAM) + 3,0489(0,1117 xENDEX101) + 3,8860(0,1075 x BELPEX M RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Juli 2023(0,1124 x EPEX DAM) + 3,1029(0,1125 x EPEX DAM) + 3,1621(0,1139 xENDEX101) + 3,7839(0,1075 x BELPEX M RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Augustus 2023(0,1121 x EPEX DAM) + 3,0881(0,1121 x EPEX DAM) + 3,1379(0,1138 xENDEX101) + 3,7705(0,1075 x BELPEX M RLP) + 4,81(1,1343 x BELPEX) + 6,19
September 2023(0,1129 x EPEX DAM) + 3,0917(0,1129 x EPEX DAM) + 3,1410(0,1146 xENDEX101) + 3,7510(0.1075 x BELPEXM_RLP) + 4,827(1,1343 x BELPEX) + 6,19
Oktober 2023(0,1132 x EPEX DAM) + 2,7953(0,1132 x EPEX DAM) + 3,1432(0,1149 xENDEX101) + 3,7358(0,1076 x BELPEXM_RLP) + 4,83(1,1343 x BELPEX) + 6,19
november 2023(0,1138 x EPEX DAM) + 2,8062(0,1138 x EPEX DAM) + 3,1518(0,1155 xENDEX101) + 3,6882(0,1073 x BELPEXM_RLP) + 4,74(1,1343 x BELPEX) + 6,19
december 2023(0,1136 x EPEX DAM) + 2,8385(0,1132 x EPEX DAM) + 3,1549(0,1146 xENDEX101) + 3,6252(0,1073 x BELPEXM_RLP) + 4,58(1,1343 x BELPEX) + 6,19

Engie

De contracten Direct, Stroom en Eenvoudig toonden significante ontwikkelingen tussen januari 2022 en december 2023. Het forfaitaire bedrag steeg voor alle drie de contracten drastisch. Bijvoorbeeld in het geval van het contract DirectDit bedrag steeg van 0,21 cent naar 2,84 cent. De stijging bedraagt dus 1252 %. De vermenigvuldigingscoëfficiënt is op zijn beurt ook aanzienlijk toegenomen.

In 2023 contracten Direct en Stroom gebruikte de EPEX DAM-aandelenmarktparameter, gebaseerd op koersen plek maandelijks. Aan de andere kant: de overeenkomst Eenvoudig begon het jaar op basis van een 103-index (ENDEX103), die toekomstige koersen van de maand voorafgaand aan het aanbodkwartaal een heel kwartaal blokkeerde. De prijzen van dit contract waren dus hoger dan die van de andere contracten; laatstgenoemde profiteerde van de daling van de maandelijkse koersen. In het tweede kwartaal, het contract Eenvoudig heeft een index van 101 aangenomen (ENDEX101), waardoor de tijdelijkheid van zijn offertes op één lijn wordt gebracht met die van andere Engie-contracten, waardoor de prijsverschillen worden verkleind.

TotalEnergies en Bolt:

Wat het TotalEnergies-contract betreft, stellen we een stijging vast van het forfaitaire bedrag, van 1,785 naar 4,58 tussen januari 2022 en december 2023. De vermenigvuldigingscoëfficiënt bleef daarentegen min of meer vast, rond het niveau van twee jaar geleden. .

Wat Bolt-energie betreft, bleven de twee parameters (vast bedrag, vermenigvuldigingscoëfficiënt) stabiel in 2023.

Wat de beursparameters betreft, gebruikte TotalEnergies een parameter plek maandelijks, de BELPEXM_RLP, gebruikte Bolt een parameter plek driemaandelijks, BELPEX.

Nu we de evolutie van de formules van de verschillende contracten hebben gezien, zullen we in detail kijken naar de waarde van de offertes die door deze verschillende contracten worden gebruikt.

Aandelenkoersen

In 2023, beursindexen van contracten Direct van Engie, Pixel van TotalEnergies en Bolt waren op jaarbasis zeer vergelijkbaar. Ondanks dat de door Bolt gehanteerde notering op kwartaalbasis was, merken wij geen significante verschillen over het gehele jaar. Deze laatste leverancier toont ook het laagste jaargemiddelde, namelijk € 93,36/MWh, vergeleken met € 99,82/MWh van de Pixel van TotalEnergies en de € 97,64/MWh van Direct En Stroom van Engie.

Aan de andere kant: de overeenkomst Eenvoudig d’Engie vertoont het hoogste jaargemiddelde, namelijk € 157,55/MWh. Tot april hanteerde dit contract een 103-index, gebaseerd op toekomstige koersen van de maand voorafgaand aan het aanbodkwartaal. Vervolgens ging het naar een 101-index, gebaseerd op toekomstige koersen van de maand voorafgaand aan de maand van aanbod. Als gevolg hiervan werd het prijsverschil met andere contracten verkleind. Dit contract blijft niettemin het duurste op de markt, dankzij het gebruik van indexwaarden toekomst liever dan plek en de indexeringsformule ervan.

CONTRACTDirect/StroomEenvoudigTotale energieën([2])bout
BeursparameterEPEX-DAMEINDE 103/101BELPEX M RLP/ENDEXBELPEX
Januari 2022191,4([3])293,87242 
Januari 2023130,7332,48134,69131,28
Februari 2023143,51332,48145,85131,28
Maart 2023109,55332,48112,61131,28
april 2023105,53113,44106,8893,76
Mei 202380,1810780,5693,76
Juni 202393,1489,2393,2793,76
Juli 202375,3594,9175,7788,79
Augustus 202391,9684,0193,1288,79
September 202394,3594,8697,1788,79
Oktober 202386,4995,3790,4685,15
november 202391,47112,8096,1785,15
december 202369,4101,5371,2785,15
Jaargemiddelde 202397,64157,5599,8293,36

 

Conclusie

Zoals we kunnen zien is de evolutie van de indexeringsformules voor contracten met variabele prijs voor de levering van elektriciteit relatief complex en wordt deze beïnvloed door de samenstellende parameters ervan. De keuzes van leveranciers op het gebied van indexeringsformules en beursindexen kunnen dus een (zeer) grote impact hebben op de prijzen die aan consumenten worden aangeboden. Het is daarom essentieel om de zwarte doos van prijsvorming te kunnen openen om de variaties ervan beter te begrijpen.


[1] Voor meer details, zie ons artikel “Begrijpen hoe een contract met variabele prijs werkt en de indexeringsformule”: https://www.inforgazelec.be/fr/comprendre-le-fonctionnement-dun-contrat-a-prix-variable-et-la-formule-dindexation/

[2] In de contractlijn hebben we onder de naam TotalEnergies het online contract aangeboden tot augustus 2022 en het Pixel contract aangeboden vanaf september 2022 gegroepeerd.

[3] Waarde van offertes in €/MWh.

Deel dit artikel

Meer artikels

2024-04-11_PrecariteEnergetique1
2024-03-07-Évolution-des-formules-2023-GAZ

Hulpmiddelen

Infor GasElek biedt u verschillende tools

Doorgaan naar artikel