De gegarandeerde levering in Brussel

Toegang tot gas en elektriciteit is een essentiële behoefte!

De gegarandeerde levering VOOR WIE?

Voor Nadia omdat zijn meters zijn gekort.

Voor min omdat ze dat heeft schulden bij 2 leveranciers En de bezuiniging staat voor de deur.

De gegarandeerde levering HET IS WAT?

Wanneer er geen toegang meer is tot energie of wanneer deze toegang wordt bedreigd,

Sibelga kan als leverancier in laatste instantie energie leveren tegen het sociaal tarief

op aanvraag van een OCMW

De gegarandeerde levering WAARVOOR?

De gegarandeerde levering is een consumentenbeschermingsmaatregel in Brussel.

Het doel is om toegang tot energie te bieden aan arme huishoudens van wie de meter al is afgesloten of dreigt te worden afgesloten.

HOE TE VERKRIJGEN gegarandeerde levering?

De gegarandeerde levering VOOR HOELANG?

Nog vragen?

Neem direct contact op met ons op 02/209 21 90

Spring naar de inhoud