Het recht opname

14 dagen kalender van bezinning!

Het herroepingsrecht wat is het?

Het herroepingsrecht is het recht dat u dat toestaat afstand doen van een overeenkomst op afstand (afgesloten via internet of telefoon) of afstand doen van een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst (thuis, in een winkelcentrum, op straat etc. afgesloten) of op een overeenkomst die binnen het bedrijf wordt gesloten als u residentiële klant.

Wanneer u binnen 14 kalenderdagen het contract opzegt, wordt het contract kosteloos opgezegd en wordt uw oude contract gewoon opnieuw geactiveerd.

Op het gebied van energie worden de voorwaarden van het herroepingsrecht gedetailleerd beschreven in deOVEREENKOMST – De consument op de vrije elektriciteits- en gasmarkt dat de overgrote meerderheid van de leveranciers heeft ondertekend en in de Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Art. 18 & 5/2) en de Wet met betrekking tot het transport van gasvormige producten (Art 15/5 bis & 11/1/3) gewijzigd in november 2023.

Wat is de deadline opname?

U heeft het recht om het contract binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van bevestiging van het contract te annuleren.

Voorbeelden: Contract op afstand en contract buiten verkoopruimten

Op 3 augustus benaderde een leverancier Ali telefonisch. Hij ontvangt een kopie van het contract op 7 augustus. Hij geeft de terug contract getekend en gedateerd 17 augustus. Ali kan sturen een aangetekende brief waarin afstand wordt gedaan van het contract tot 31 augustus.

3/08
Een leverancier benaderde Ali telefonisch
07/08
Ali ontvangt per post een kopie van het contract.
17/08
Ali geeft het ondertekende contract terug.
31/08 (17/08 + 14 dagen)
Ali kan tot 31 augustus een aangetekende verklaring van afstand van het contract sturen.

concludeerde Yasmina een leveringscontract voor elektriciteit en gas in een winkelcentrum3 augustus. Zij ontvangt bevestiging van het contract op 4 augustus in zijn e-mailbox. Ze kan sturen een e-mail waarin je tot uiterlijk 18 augustus afstand doet van het contract.

03/08
Yasmina heeft een contract gesloten voor de levering van elektriciteit en gas in een winkelcentrum.
04/08
Ze ontving op 4 augustus een bevestiging van het contract in haar e-mailbox.
18/08 (04/08 + 14 dagen)
Yasmina kan tot uiterlijk 18 augustus een e-mail sturen waarin zij het contract opzegt.

HOE INTREKKEN?

Hoe te weten als het contract werd opgezegd?

De leverancier die u het nieuwe contract heeft aangeboden, is niet verplicht de opzegging van het contract te bevestigen. Aan de andere kant is hij verplicht om u weer in uw oude contract te plaatsen als u die had.

Bijvoorbeeld: Yasmina tekende op 3 augustus haar contract bij X-Energie. Ze ontving een bevestiging op 4 augustus en stuurde haar ontheffingsmail op 18 augustus. Zij moet haar termijnfacturen zoals gebruikelijk ontvangen van haar voormalige leverancier Y-Energie.

Nog vragen?

Neem direct contact op met ons op 02/209 21 90

Door snel te reageren, voorkomt u kosten!

Bij overschrijding van de termijnen is het soms nog mogelijk om met voorafgaande kennisgeving terug te treden of van leverancier te veranderen.

Doorgaan naar artikel