JURIDISCH ADVISEUR – (m/v)

JURIDISCH ADVISEUR (m/v)

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - Voltijds

1. Situering van de functie

De vzw Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting werd in 1996 opgericht door personen, verenigingen en vakbonden (waaronder het ABVV Brussel en het ACV Brussel) die hun krachten bundelen in de strijd tegen uitsluiting (www.asbl-csce.be).

Naast haar algemeen maatschappelijk doel, wil de vereniging onder andere het recht op energie bevorderen. In die context kreeg ze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht om een dienst Infor GazElec op te richten(www.inforgazelec.be).).

De liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brusselse Gewest voor huishoudelijke klanten startte immers op1 januari 2007. Ze heeft de relatie tussen huishoudens en hun energieleverancier(s) ingrijpend veranderd. Na de liberalisering ontstond er een nieuwe contractuele relatie. De gezinnen zijn niet langer de begunstigden van een publieke dienstverlening die hun gas en elektriciteit moet leveren tegen een vastgesteld tarief en volgens algemene leveringsvoorwaarden. Ze zijn nu klanten van onafhankelijke leveranciers.

Deze nieuwe, contractuele band verbindt nu commerciële bedrijven, die prijs- en serviceaanbiedingen opstellen, met hun klanten, de gezinnen. Die gezinnen moeten nu zelf vergelijken, de concurrentie laten spelen en één of meer leveranciers uitkiezen.

Deze laatste stappen liggen niet binnen ieders bereik. We zien dat een deel van het publiek, en met name de meest kwetsbaren, niet over de nodige informatie of capaciteiten beschikt om de kansen te grijpen die gepaard gaan met de openstelling van de markt en de diversiteit van het aanbod.

De schaarste aan onthaaldiensten bij leveranciers, de kosten voor de gebruikers van callcenters die hun vragen kunnen beantwoorden, het gebrek aan kennis over sociale tarieven en misleidende verkooptechnieken hebben allemaal een negatieve impact op de meest kwetsbaren.

Om te kunnen kiezen en een begeleiding om maat te krijgen is enige hulp noodzakelijk geworden.

De voornaamste taken van de dienst Infor GasElek (IGE):

 • Informatie, advies en ondersteuning bieden inzake de toegang tot energie in het kader van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten,
 • Analyse en onderzoek verrichten betreffende de toegang tot energie en de doeltreffendheid van het recht op die toegang, en de algemene verspreiding van deze informatie.

Zijn taken omvatten:

 1. Individueel en collectief informeren over de toegang tot energie in het kader van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten,
 2. Mensen die dit wensen fysiek ondersteunen in hun administratieve stappen rond de toegang tot energie in het kader van de marktliberalisering en meer in het bijzonder persoonlijk advies geven over de keuze van de beste gas- en/of elektriciteitsleverancier naargelang de situatie van de persoon,
 3. Een netwerk uitbouwen, en onderhouden, van partners die op hetzelfde gebied werkzaam zijn, en met hen samenwerken (met name met de Coördinatie Gas -Water- Elektriciteit),
 4. Bij kwetsbare groepen en partners gegevens over de toegang tot energie in het kader van de liberalisering verzamelen en analyseren,
 5. Brusselse gezinnen en het publiek dat gebruik maakt van de informatiedienst voor gas en elektriciteit informatie, advies en juridische ondersteuning bieden op het vlak van toegang tot energie.
 6. Van deze gegevens en analyses aan de betrokken autoriteiten en personen verslag uitbrengen.

Voor de uitvoering van dit project en haar taken heeft de vzw CVSE een team van 12 mensen samengesteld:

 • een adviseur - dienstcoördinator,
 • twee adviseurs – onderzoeksmanagers,
 • vijf ondersteunende adviseurs,
 • twee juridisch adviseurs,
 • een assistent voor onthaal en advies,
 • een communicatiemedewerker

Het hele team werkt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de vzw CVSE en de personen aan wie zij bevoegdheden delegeren.

2. Jouw opdracht en verantwoordelijkheden

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor een deel van onze activiteiten op gebied van informatie, advies en juridische verdediging voor gas- en elektriciteitsverbruikers. Daarnaast bied je juridische ondersteuning aan de andere adviseurs van de dienst.

Concreet zullen jouw taken het volgende inhouden:

 • Mensen ontvangen die contact opnemen met de dienst, hun situatie analyseren, hen informeren en hen ondersteunen om hun rechten te doen gelden, met name in verband met klachten tegen energieleveranciers en/of de netbeheerder enz.
 • Namens gebruikers energiegerelateerde klachten opstellen voor de Federale Ombudsman of de Geschillendienst van de regulator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brugel) enz.
 • Gebruikers die gedagvaard zijn voor de vrederechter helpen om hun verdediging voor te bereiden, hen zo nodig bijstaan (afhankelijk van de goedkeuring door de rechter) of hen helpen om rechtsbijstand te krijgen.
 • Juridisch onderzoek uitvoeren in verband met toegang tot energie en consumentenbescherming.
 • Juridische ondersteuning bieden aan je collega's bij hun werk met gebruikers.
 • Collectieve verdedigingsinitiatieven voor gas- en elektriciteitsverbruikers starten, samenwerkingsverbanden met externe partners opzetten, de resultaten van opgedane ervaring en uitgevoerde analyses verspreiden.

3. Competenties

Je beschikt over de volgende technische vaardigheden:

 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om een gas- en elektriciteitsverbruiker juridisch te verdedigen, indien nodig (en onder voorbehoud van zijn akkoord) voor de vrederechter of andere beroepsinstanties.
 • Je hebt ervaring als juridisch adviseur in consumentenbescherming of als advocaat.
 • Kennis van de gas- en elektriciteitssector is een sterk pluspunt.
 • Tweetaligheid (NL-FR) is een pluspunt.

Je beschikt over de volgende persoonlijke vaardigheden:

 • Je bent begaan met het maatschappelijk belang van de strijd tegen uitsluiting en van dit project.
 • Ervaring (professioneel of vrijwillig) in het verenigingsleven is een pluspunt.
 • Je hebt een scherp gevoel voor organisatie en voert je toevertrouwde taken en opdrachten methodische en nauwgezet uit.
 • Je bent proactief en toont initiatief.
 • Je bent klantgericht en zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de interne en externe klanten die bij jou aankloppen.
 • Je staat open voor verandering, past je snel aan en bent flexibel..
 • Je bent loyaal en integer.
 • Je bent een teamspeler en werkt actief mee aan het behalen van de doelstellingen van de groep.
 • Je blijft altijd vriendelijk.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent autonoom en veelzijdig.

4. Arbeidsomstandigheden

Je wordt aangeworven op basis van een voltijds contract voor onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven in de rang van juridisch adviseur, volgens de salarisvoorwaarden vastgelegd door het paritair comité 329.02 (schaal 5).

De arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. De werkplek bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We wensen een zo snel mogelijke indiensttreding.

5. Extra informatie

Meer informatie over de inhoud van de functie kan je inwinnen bij:

Nicolas Poncin, coördinator van Infor GasElek.

02 209 21 93

job@asbl-csce.be

6. Deelnemingsvoorwaarden

6.1 Vereist diploma

Je beschikt minstens over een masterdiploma in de rechten.

6.2 Beroepservaring

Drie jaar ervaring in advies- en ondersteuningswerk, bij voorkeur in een juridische adviesorganisatie of in de advocatuur.

6.3 Kandidatuur

Stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief te mailen naar Arnaud Lismond-Mertes, algemeen secretaris van het Collectief Solidarieit Tegen Uitsluiting vzw- Infor GasElek (job@asbl-csce.be).

Deel dit artikel

Meer artikels

Geen items gevonden

Hulpmiddelen

Infor GasElek biedt u verschillende tools

Doorgaan naar artikel