RAADGEVER (m/v/x) – BEGELEIDER (m/v/x)

Vacante betrekking - Functieprofiel

RAADGEVER (m/v/x) – BEGELEIDER (m/v/x)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - Voltijds

Dienst Infor GasElek / Collectief Solidariteit tegen de Uitsluiting vzw

1. Context van de functie

Het Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting werd in 1996 opgericht door verenigingen en vakbonden (waaronder het ABVV Brussel en het ACV Brussel) die hun krachten bundelden in de strijd tegen uitsluiting (www.asbl-csce.be).

Naast haar algemene sociale doel is een van de doelstellingen van de vereniging het bevorderen van het recht op energie. In deze context werd zij door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de oprichting van de dienst Infor GasElek (www.infogazelec.be).

De belangrijkste opdrachten van de dienst Infor GasElek (IGE) zijn:

  1. Informatie, advies en ondersteuning geven inzake de toegang tot energie in het kader van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten,
  2. Analyse en onderzoek verrichten betreffende de toegang tot energie en het effectieve recht op toegang tot energie, en de algemene verspreiding van deze informatie.

2. Je opdracht en verantwoordelijkheden

Als adviseur - ondersteuner (m/v) werk je onder toezicht van de coördinator en in nauwe samenwerking met je collega’s in Infor GasElek en met de medewerkers van het netwerk.

Je bekijkt het advies- en begeleidingswerk vanuit een transversale strijd tegen uitsluiting en je draagt zorg voor de goede integratie van dit werk binnen de algemene activiteiten van de vereniging. Je onderhoudt een constructieve en wederzijds ondersteunende relatie met de andere personeelsleden van Infor GasElek.

Meer specifiek luiden je taken als volgt:

Als raadgever (m/v/x) belast met ondersteuning draag je zorg voor een deel van de individuele ondersteuning van gebruikers.

Beoogde taken:

  • je onthaalt mensen die zich tot de dienst wenden en helpt hen bij hun administratieve stappen voor de toegang tot energie in het kader van de liberalisering van de markt, en je geeft persoonlijk advies voor de beste keuze van een gas- en/of elektriciteitsleverancier naargelang de situatie van de betrokkene
  • je helpt mensen die zich tot de dienst wenden bij het oplossen van hun problemen met hun leverancier en/of de netwerkbeheerder (facturering, betaling, verhuizing, i.v.m. sociale maatregelen, ....)
  • je geeft individuele en collectieve voorlichting over de toegang tot energie voor kwetsbare burgers in het kader van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkten.

3. Competenties

Je beschikt over de volgende technische vaardigheden :

- Je kennis van de gas- en elektriciteitssector is een sterke troef.

- Je ervaring in de sociale sector en/of in ondersteuning is een pluspunt.

- Je kunt prijssimulatoren hanteren om de juiste keuze van leverancier te maken.

- Je bent tweetalig, ook dat is een pluspunt

Je beschikt over de volgende persoonlijke vaardigheden :

- Je bent gevoelig voor de sociale kwesties die verband houden met de strijd tegen uitsluiting en met dit project.

- Je ervaring (professioneel of als vrijwilliger) in het verenigingsleven is een pluspunt.

- Je hebt een scherp gevoel voor organisatie, je bent methodisch en stipt in de uitvoering van je taken en opdrachten.

- Je bent proactief en je toont initiatief.

- Je bent klantgericht en je zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening aan de interne en externe klanten die bij jou aankloppen.

- Je staat open voor verandering, je past je aan en je kan je flexibel opstellen.

- Je bent loyaal en integer.

- Je bent een teamspeler en werkt actief mee om de teamdoelstellingen te bereiken.

- Je bent onder alle omstandigheden sociaal.

- Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

- Je bent zelfstandig en polyvalent.

4. Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangenomen met een voltijds contract voor onbepaalde duur, zo mogelijk vanaf december 2022. Je krijgt gedurende twee weken begeleiding om je vertrouwd te maken met de specifieke instrumenten van de dienst en de geldende procedures.

De gemiddelde arbeidstijd bedraagt 38 uur/per week, zaterdagprestaties kunnen soms nodig zijn.

Je wordt aangeworven als raadgever, volgens de bezoldigingsvoorwaarden vastgesteld door het Paritair Comité 329.02 (schaal 4.2.).

Indiening van aanvragen vóór 10 december. Leg zo snel mogelijk vast.

5. Deelnemingsvoorwaarden

  • Vereiste diploma

Je hebt minstens een diploma hoger onderwijs van het korte type of een universitair masterdiploma.

  • Werkervaring

Je hebt 2 jaar ervaring met advies- en ondersteuningswerk, bij voorkeur in de energiesector.

6. Solliciteren

Stuur een cv en een brief met jouw motivatie ter attentie van Arnaud Lismond, secretaris-generaal van het Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting vzw, per e-mail naar job@asbl-csce.be

De indiensttreding zo mogelijk vanaf december 2022.

Deel dit artikel

Hulpmiddelen

Infor Gaz Elec biedt u verschillende tools

Doorgaan naar artikel